رمان - آبی تر از عشق

ارسال کننده: جواد قانع الحسینی  
نویسنده: پروانه شیخ لو 

حجم کتاب: 586 KB

مادر همان طوری که دستانم را در دستش گرفته بود گفت : با خوندن این دفتر فقط خودتو آزار می دی چرا مرور خاطرات این قدر برات مهمه ؟ ... (کتابچه)

/ 0 نظر / 5 بازدید