رمان - دارالمجانین

ارسال کننده: کمال 
نویسنده: سید محمد علی جمالزاده 

حجم کتاب: 273 KB

سال ها پیش در بازار حلبی سازها با پیرزنی روبرو شدم که برای گذران زندگی نوشته ای را به من فروخت که در باب احوال جوانی بود که ..... کتاب های جمالزاده واقعا خواندن دارد. با ضرب المثل های زیبا و کنایه های به جا نسخه رید مانیاک


/ 0 نظر / 12 بازدید