رمان - کسی پشت سرم آب نریخت

ارسال کننده: میثم حسینی  
نویسنده: نیلوفر لاری 

حجم کتاب: 330 KB

کلاس در سکوت سنگینی فرو رفته بود.تنها صدای قدم های آقای بهرامی دبیر تاریخ سکوت را می شکست.گاهی بالای سر یکی از بچه ها می ایستاد و به پاسخ هایشان خیره می شد...(پرنیان. 1868 صفحه)


/ 0 نظر / 15 بازدید